SSI staat voor Server Side Includes en is eenvoudige programmeertaal die het mogelijk maakt om via een shtml-bestand een aantal eenvoudige commando's uit te voeren. Zo kan je het gebruiken om twee webpagina's samen te voegen, om een bestand uit te voeren, enzovoort. Voor complexere taken is PHP aangewezen.