Deze modules bevatten voorgeprogrammeerde functies en vereenvoudigen zo het programmeerwerk.