Met .htaccess-bestanden (gedistribueerde configuratiebestanden) kan je per map bepaalde instellingen doorvoeren (zoals toegangsbeperkingen instellen, rewrite-regels opleggen, omleidingen plaatsen,...).