Het aantal onafhankelijke websites dat je per account kan draaien. Met onafhankelijke websites wordt bedoeld: sites met een eigen virtual host, logs en webstats.